Karta Warszawiaka

Karta Warszawiaka

Utwórz Oferta

Prosimy o zapoznanie się z Programem i Regulaminem przystąpienia do Programu. (załącznik 1, załącznik 2)
Uwaga: Umowa o współpracy w zakresie oferty podstawowej wymaga podpisania umowy partnerskiej.
Zorganizowanie wydarzenia jednorazowego nie daje korzyści wynikających z umowy partnerskiej
II. Opis oferty podstawowej zgłaszanej do Programu
Typ i poziom ulg, zniżek lub preferencji
%
Miejsce realizacji oferty
Czas obowiązywania oferty:
Format: 21/09/2020
Format: 21/09/2020
Częstotliwość oferty w godzinach:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
III. Zgłoszenie zorganizowania wydarzenia towarzyszącego w ramach Programu
Format: 21/09/2020
Format: 21/09/2020
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mapa do oferty
Oświadczam, że:
 • wszelkie koszty związane z udzielonymi ulgami, zniżkami lub preferencjami dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka podmiot ponosić będzie we własnym zakresie;
 • przyjmuje do wiadomości, że podjęcie współpracy rozpocznie się po podpisaniu stosownego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa;
 • przyjmuję do wiadomości, że zawarcie stosownego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą wiąże się z potrzebą wyrażenia zgody na umieszczenie danych podmiotu, informacji o udzielanych ulgach, zniżkach lub preferencjach oraz przekazanego logotypu we wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka, w tym na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, a także w formie newslettera wysyłanego na wskazany adres poczty elektronicznej oraz w formie powiadomień wysyłanych użytkownikom aplikacji mobilnej udostępnionej w ramach Programu;
 • zapoznałem się z Regulaminem współpracy z podmiotami oferującymi ulgi, zniżki lub preferencje dla posiadaczy Karty Warszawiaka;
 • zapoznałem się z postanowieniami uchwały nr LXVI/1808/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”, Regulaminem przystąpienia do współpracy w ramach Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz Regulaminem Programu „Warszawska Karta Rodziny”;
 • dane zawarte w formularzu oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - na potrzeby zawarcia porozumienia o udzielaniu ulg, zniżek lub preferencji posiadaczom „Karty Warszawiaka”;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - na potrzeby zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia do współpracy w ramach Programu WKR.
Oświadczam, że:
 • wszelkie koszty związane z udzielonymi ulgami, zniżkami lub preferencjami dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka podmiot ponosić będzie we własnym zakresie;
 • przyjmuje do wiadomości, że podjęcie współpracy rozpocznie się po podpisaniu stosownego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa;
 • przyjmuję do wiadomości, że zawarcie stosownego porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą wiąże się z potrzebą wyrażenia zgody na umieszczenie danych podmiotu, informacji o udzielanych ulgach, zniżkach lub preferencjach oraz przekazanego logotypu we wszelkich materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka, w tym na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, a także w formie newslettera wysyłanego na wskazany adres poczty elektronicznej oraz w formie powiadomień wysyłanych użytkownikom aplikacji mobilnej udostępnionej w ramach Programu;
 • zapoznałem się z Regulaminem współpracy z podmiotami oferującymi ulgi, zniżki lub preferencje dla posiadaczy Karty Warszawiaka;
 • zapoznałem się z postanowieniami uchwały nr LXVI/1808/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”, Regulaminem przystąpienia do współpracy w ramach Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz Regulaminem Programu „Warszawska Karta Rodziny”;
 • dane zawarte w formularzu oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - na potrzeby zawarcia porozumienia o udzielaniu ulg, zniżek lub preferencji posiadaczom „Karty Warszawiaka”;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Prezydenta m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa - na potrzeby zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia do współpracy w ramach Programu WKR.
Informacje o wersji
Opis dokonanych zmian, mający pomóc współtwórcom w zrozumieniu zamiarów autora.
Słowniki