Karta

Karta

Jak otrzymać Kartę warszawiaka lub Kartę młodego warszawiaka

Wyrób kartę w 3 prostych krokach:
 
Krok 1 – wybierz i wypełnij wniosek, przygotuj dokumenty 
Wejdź na stronę http://www.ztm.waw.pl/kartawarszawiaka wybierz, wydrukuj i wypełnij odpowiedni wniosek:
  •  zielony (I) – dla osoby indywidualnej,
  •  niebieski (R) – dla rodziny,
  •  pomarańczowy (3) – dla rodziny z trójką dzieci.
Przygotuj potrzebne dokumenty:
  •  aktualny dokument potwierdzający rozliczenie PIT w Warszawie,
  •  dokument potwierdzający tożsamość,
  •  spersonalizowaną kartę miejską lub inne nośniki akceptowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) lub aktualne zdjęcie gdy nie posiadasz takiego nośnika,
  •  dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa, w przypadku wnioskowania o karty dla dzieci.
Konieczne jest okazanie do wglądu jednego z dokumentów potwierdzający rozliczenie PIT:
  •  pierwszej strony złożonego PIT-u za 2017 rok ze stemplem warszawskiego urzędu skarbowego poświadczającej rozliczenie podatku,
  •  urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego składanego drogą elektroniczną i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO,
  •  zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2017 roku,
  •  dokumentem uprawniającym seniorów do otrzymania Karty warszawiaka jest PIT-40A/11A wydany przez ZUS.
W przypadku obcokrajowców konieczne jest okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP.
Pamiętaj, aby wszystkie pełnoletnie osoby złożyły własnoręczny podpis na wniosku. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek składają i podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
W przypadku wątpliwości zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania http://www.ztm.waw.pl/kartawarszawiaka
 
Krok 2 – złóż wniosek
Przyjdź do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM (POP) lub Wydziału Obsługi Mieszkańców (WOM). Koniecznie zabierz ze sobą wymagane dokumenty i wypełniony wniosek. Możesz go również wypełnić na miejscu. Przedstaw w okienku wymagane dokumenty i złóż wniosek.
Lista adresów POP ZTM
Lista adresów WOM
 
Krok 3 – odbierz swoją Kartę warszawiaka 
W POP ZTM odbierzesz swoją Kartę warszawiaka od ręki.
W WOM odbierzesz od ręki, jeżeli posiadałeś wcześniej nośnik (np. karta miejska, karta ucznia), na który zostały wgrane uprawnienia.
Jeżeli nie posiadałeś karty, przyjdź po odbiór w wyznaczonym terminie.
 
Złóż wniosek już dziś!