Karta Warszawiaka

Karta Warszawiaka

Jak wyrobić Kartę warszawiaka lub Kartę młodego warszawiaka

Zachęcamy Cię do bezpłatnego wyrobienia Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka. Przyjdź do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego (POP ZTM) np. na stacjach metra lub Wydziału Obsługi Mieszkańców w urzędach dzielnic (WOM).
 
Jeżeli posiadasz nośnik:
1. Złóż wypełniony wniosek, okaż wymagane dokumenty (szczegóły na stronie internetowej ZTM) i udostępnij nośnik.
2. Odbierz od razu swoją kartę z wgranym e-hologramem Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka.
Jeżeli nie posiadasz nośnika:
1. Złóż wypełniony wniosek, okaż wymagane dokumenty (szczegóły na stronie internetowej ZTM) i udostępnij aktualną fotografię.
2. W POP ZTM odbierz kartę od ręki. W WOM przyjdź po odbiór w wyznaczonym terminie.
 
Potrzebne dokumenty:
– wniosek wypełniony i podpisany przez pełnoletnie osoby (wnioski dostępne są w POP ZTM, WOM lub na stronie internetowej ZTM);
– dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty);
– dokumenty potwierdzające rozliczenie PIT w Warszawie* (np. UPO wraz z pierwszą stronę PIT z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO);
– spersonalizowany nośnik akceptowany przez ZTM (np. karta miejska (WKM), elektroniczna legitymacja studencka czy karta ucznia). Jeśli go nie posiadasz, weź ze sobą aktualne zdjęcie.;
– dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa gdy rodzic składa wniosek o karty dla dzieci (np. akt urodzenia dziecka).
 
Czas oczekiwania: od ręki lub maksymalnie do 30 dni, gdy nie masz nośnika i składasz wniosek w WOM. Pierwsza karta miejska (WKM) wydawana jest bezpłatnie. Wydanie duplikatu, gdy np. zniszczysz lub zgubisz kartę, jest odpłatne (szczegóły na stronie www.wtp.waw.pl). Wgranie uprawnień Karty warszawiaka lub Karty młodego warszawiaka jest bezpłatne.
 
* Zgodnie z Zarządzenie nr 57/2016 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2016 r. osobami, które mogą składać wnioski o Kartę warszawiaka lub Kartę młodego warszawiaka są osoby zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dzieci tych osób. Lista aktualnie obowiązujących formularzy PIT dla osób fizycznych znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/.
Jeśli podatek został rozliczony przez Internet, należy zabrać ze sobą wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) wraz z wydrukowaną pierwszą stronę PIT z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z urzędu skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez urząd skarbowy. 
Dokumentem potwierdzającym złożenie rozliczenia PIT-u za poprzedni rok zawierającym stempel warszawskiego urzędu skarbowego może być również zaświadczenie z urzędu skarbowego lub pierwsza strona PIT-u.
Uwaga w przypadku PITów: PIT-36, PIT-36L oraz PIT-16A konieczne jest dodatkowe zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające adres zamieszkania podatnika.